Development Centre
Leadership

Certyfikacja Kompetencji Zawodowych - Przywództwo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Wiarygodna diagnoza kompetencji przywódczych

Eksperci SGH realizują ciągłe badania nad skutecznością liderów.
Prowadzą prestiżowe programy rozwoju kompetencji i badają najlepsze praktyki firm globalnych i polskich oraz instytucji publicznych.
Wyniki badań uwzględniają światowe trendy w zakresie organizacji pracy, zmian technologicznych, społecznych i demograficznych.
Koniecznością jest sprawne działanie menedżerów w obliczu nieustannych zmian.

L

Lata doświadczeń

SGH posiada najdłuższe w Polsce doświadczenie w kształtowaniu kompetencji przywódczych. Eksperci SGH przeprowadzili wiele tysięcy diagnoz kompetencji i budowali rozwiązania systemowe ułatwiające rozwój liderów.

I

Indywidualne podejście

Działania diagnostyczne (development centre) prowadzone są po gruntownej analizie organizacji i jej specyfiki.

D

Dopasowanie

Sukces konkretnych osób zależy od specyficznych wyzwań organizacji, w których pracują. Narzędzia diagnozy uwzględniają zróżnicowane potrzeby firm i ich liderów.

E

Elastyczność

Doświadczenie ekspertów SGH zapewnia elastyczne podejście do stosowanych narzędzi i sposóbu organizacji development centre.

R

Rzetelność

Eksperci SGH korzystają wyłącznie ze sprawdzonych i rzetelnych narzędzi diagnostycznych. Zostały one zweryfikowane poprzez wiarygodne badania naukowe i praktyczne doświadczenia.

Podstawa rozwoju przywództwa w organizacji

Diagnoza kompetencji

Kluczem do opracowania programu rozwoju kompetencji przywódczych jest rzetelna diagnoza obecnego poziomu kompetencji. Dlatego stworzono program Certyfikacji Kompetencji Zawodowych SGH. Bazuje on na doświadczeniach Development Centre / Assessment Centre.

Koniecznym do sukcesu jest zastosowanie najwyższej jakości metod diagnostycznych przez doświadczonych i niezależnych ekspertów dokonujących ocen.

Daje to podstawę ustalenia i wdrożenia skutecznego Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego (IDP - Indyvidual Development Plan).

MECHANIZM DZIAŁANIA

Realizacja procesu

Realizacja procesu W ramach Certyfikacji Kompetencji Zawodowych podejmowane są następujące działania:

 • 1. ​Wybór kompetencji podlegających diagnozie (wybór ze standardowej palety CKZ i/lub uzupełnienie kompetencji o specyficzne dla konkretnej organizacji)
 • 2. Przygotowanie narzędzi oceny (np. dedykowanych case studies dostosowanych do konkretnych potrzeb), w tym ewentualne szkolenie dodatkowych asesorów – przedstawicieli organizacji
 • 3. Komunikacja i wyjaśnienie procesu i jego celów Uczestnikom
 • 4. Development Centre – przeprowadzenie oceny kompetencji Uczestników z wykorzystaniem najwyższej jakości technik diagnozy stosowanych przez SGH
 • 5. Przygotowanie Raportów, przekazanie informacji zwrotnej – Certyfikatu SGH określającego poziom posiadanych kompetencji przywódczych i sugestie dalszego rozwoju, omówienie Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego (IDP / IPRZ)

Jakość i doświadczenie

Najwyższa klasa i szerokie praktyczne doświadczenie ekspertów SGH

Eksperci SGH realizują projekty diagnozy kompetencji dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych obejmujące praktyczne zadania indywidualne, grupowe, testy wiedzy, testy psychometryczne, wywiady.

Diagnozy kompetencji przygotowywane są zarówno dla menedżerów najwyższego szczebla, jak pozostałych liderów, a także dla kandydatów na stanowiska kierownicze i uczestników programów rozwoju talentów w organizacji (talent management).

Metodyka diagnozy zakłada możliwość uczestnictwa w roli oceniającego (Asesora) także przedstawicieli organizacji - pracodawcy ocenianych pracowników. Pozwala to na dalsze zwiększenie użyteczności ocen oraz uzyskanie dodatkowych korzyści w postaci rozwoju kompetencji pracowników i/lub kluczowych menedżerów w zakresie oceny kompetencji.

Prostota rozwoju

Uzyskaj efekty

Zapraszamy do kontaktu celem przygotowania dedykowanej Państwa potrzebom propozycji współpracy. Działania prowadzone przez SGH gwarantują skuteczny rozwój kompetencji w najkrótszym czasie przy jednoczesnym dostosowaniu prowadzonych działań do rzeczywistych potrzeb zarówno organizacji, jak i uczestników projektu.

Skontaktuj się

111

Lat doświadczenia w kształceniu liderów

11

Lat badań nad zjawiskiem przywództwa

1

miejsce względem ilości kształconych liderów

1

miejsce względem zarobków absolwentów

1

miejsce względem szybkości karier absolwentów

O przywództwie i zmianie

 • “Lider prowadzi ludzi tam, gdzie chcą iść. Wybitny lider prowadzi ludzi tam, gdzie niekoniecznie chcą iść, ale powinni tam być.”

  — Rosalynn Carter

 • “Wielcy liderzy nie wykorzystują ludzi po to, aby sami mogli wygrywać. Przewodzą ludziom, aby odnosić wspólne zwycięstwa.”

  — John C. Maxwell

 • “Jedynym sposobem wywarcia wpływu na drugiego człowieka jest rozmowa o jego pragnieniach i pokazanie mu, jak je może spełnić.”

  — Dale Carnegie

 • “Nie mogę podać przepisu na sukces, ale mogę dać przepis na porażkę: staraj się zadowolić wszystkich.”

  — Herbert Swope

 • “Rozważ, jak trudno jest zmienić siebie, a zrozumiesz, jak znikome masz szanse zmienić innych.”

  — Wolter

 • “Najlepszym przywódcą jest ten, o którym ludzie ledwo wiedzą, że istnieje. Kiedy jego praca jest skończona, jego cel osiągnięty, powiedzą: „Zrobiliśmy to sami."”

  — Lao Tzu

 • “Rób wszystko czego sam wymagasz od ludzi, którymi zarządzasz.”

  — Georege S. Patton

 • “Gatunki, które przetrwają to nie te najsilniejsze czy najinteligentniejsze, ale te najbardziej skłonne do zmiany.”

  — Charles Darwin